Inventarisatierapport

Wat is een asbestinventarisatierapport?

Een asbestinventarisatierapport is een verslag van een uitgebreid asbestonderzoek. In dit onderzoek kijkt de inspecteur naar de aanwezigheid van asbest. Het bestuderen van de bouwgeschiedenis is hier een onderdeel van. Onderdelen hiervan zijn onder andere het bestuderen van bouwtekeningen en bestektekeningen, archiefmateriaal van verbouwingen, renovaties en eventueel eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal, wordt hiervan een materiaalmonster genomen. Daarnaast kijkt de inspecteur naar de staat van het materiaal. Vervolgens wordt een risicobeoordeling uitgevoerd om het potentiële risico voor gebruikers te bekijken.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Voor een asbestinventarisatie komt onze ervaren inspecteur bij u langs. Hij legt u de procedure uit en staat ook na afloop klaar voor uw vragen. Tijdens de inspectie wordt een gebouw in principe non-destructief onderzocht. Dat houdt in dat geen zichtbare beschadigingen worden achtergelaten. Bij dit onderzoek wordt door onze inspecteurs licht gereedschap gebruikt zoals een schroevendraaier of beitel. Ze controleren alle mogelijk verdachte ruimtes zoals ventilatiekanalen, kruipruimtes onder de vloer, onder het dak en in de meterkast. De inspecteurs moeten hierbij toegang hebben tot alle ruimtes in het pand. Indien nodig nemen ze monsters voor onderzoek door een onafhankelijk ISO 17025 geaccrediteerd en conform NEN 5896 geanalyseerd laboratorium.

Eventueel vervolgonderzoek

Als uit een asbestinventarisatie blijkt dat er een redelijk vermoeden is op aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest, adviseert de inspectie een vervolgonderzoek met destructieve keuring.  Hiervoor moet men eerst breken voordat gecontroleerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig zou kunnen zijn in een fundering, rookgaskanaal, ventilatiekanaal of spouwmuren van uw woning. Vanzelfsprekend overleggen wij vooraf met u over de aanpak en de schade die kan ontstaan.

Wanneer vindt een vervolgonderzoek plaats?

Meestal vindt een vervolgonderzoek plaats vlak voor de aanvang van de sloop of verbouwing. Het onderzoek gebeurt altijd in samenwerking met een SC-530 gecertificeerde asbestverwijderaar. Dit om te voorkomen dat tijdens de inspectie een asbestbesmetting ontstaat. Als een destructief onderzoek om wat voor reden dan ook bezwaarlijk is en daarom niet kan of mag worden uitgevoerd, wordt het asbestinventarisatierapport bestemd om alleen de daarin opgenomen asbesthoudende toepassingen te saneren. Niet onderzochte ruimtes en constructies worden uitgesloten van rapportage.

Neem voor een asbestinventarisatie vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Siav Asbestinventarisaties
Citroenvlinderstraat 4
3905 KK  Veenendaal

T 06-192 944 29
E info@siav.nl