Asbestbeheersplan

Wat is een asbestbeheersplan?

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk dat asbest verwijderd wordt. Helemaal niet als er geen plannen zijn voor renoveren of slopen. Maar het is, na het ontdekken van asbest en het besluit om het te laten zitten, wel verstandig om een asbestbeheersplan op te stellen. In dat plan staat hoe een gebouw veilig gebruikt kan worden als asbest niet verwijderd wordt. Denk hierbij aan het opstellen van duidelijke richtlijnen als men wil boren in het materiaal of te ondernemen acties bij schade. Dit plan vermeldt ook de frequentie van periodieke controles om de staat van het asbest te bepalen.

Punten in een asbestbeheersplan

De belangrijkste elementen in een asbestbeheersplan zijn:

  • Bepalen wat er met het asbesthoudende materiaal gaat gebeuren. Men kan het onberoerd laten, fixeren, inkapselen of in de toekomst verwijderen.
  • Aangeven hoe blootstelling aan asbest van de gebruikers van het gebouw wordt voorkomen.
  • Beslissen hoe monitoring van de toestand van asbesthoudende materialen plaatsvindt.

Is een asbestbeheersplan wettelijk verplicht?

Opstellen van een asbestbeheersplan is niet verplicht. Wel stelt de Arbowet verplicht om risico’s voor werknemers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. Voor bedrijven is het altijd handig om aan te kunnen tonen dat er met beleid is omgegaan met asbest. Dit met het oog op eventuele juridische stappen. Als u het echt goed wilt doen kunt u het asbestbeheersplan het beste laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor advies kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Siav Asbestinventarisaties
Citroenvlinderstraat 4
3905 KK  Veenendaal

T 06-192 944 29
E info@siav.nl