Wat is asbest?

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen. Zo is het sterk, slijtvast, bestand tegen zuren en hoge temperaturen. Bovendien was het vroeger goedkoop. In Nederland bestaan de volgende veel toegepaste soorten:

  • Wit asbest of chrysotiel
  • Blauw asbest of crocidoliet
  • Bruin asbest of amosiet
  • Groen asbest of actinoliet
  • Grijs asbest of tremoliet
  • Gelig asbest anthophylliet

Asbest met of zonder bindmiddel

Asbest werd verwerkt tot een grote variatie aan producten. Met of zonder bindmiddel. Door asbest te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips, was het eenvoudig te verwerken tot allerlei producten. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. Door diverse in vloeden vindt in de loop der tijd aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. Asbesthoudende materialen werden vroeger veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen en woningen. Pas veel later werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich kan meebrengen.

Toepassingen asbest

Wist u dat er ruim 3500 asbesthoudende producten bekend zijn? Naar schatting 80% van alle asbest is aangewend voor de bouw van woningen en bedrijfspanden van vóór 1993. Verreweg het meeste asbest is toegepast in de vorm van asbestcementproducten. Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan kan ook hierin asbest zijn gebruikt. Ongeveer 70% van alle asbestcement golfplaten is toegepast in de agrarische sector. Buiten de bouw gebruikte de industrie vroeger asbest in remvoeringen en koppelingsplaten van auto’s, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, ouderwetse plantenbakken en diverse consumentenproducten.

Contact

Siav Asbestinventarisaties
Citroenvlinderstraat 4
3905 KK  Veenendaal

T 06-192 944 29
E info@siav.nl