Risicobeoordeling

Risicobeoordeling asbest conform NEN 2991

Asbesthoudende producten leveren geen gevaar op zolang ze gaaf en onbeschadigd zijn. Wanneer dit wel het geval is kunnen schadelijke vezels vrijkomen. Bij het inademen kunnen deze minuscule asbestvezels zich hechten aan de longwand. Na vele jaren kunnen daardoor ziekteverschijnselen optreden. Een risicobeoordeling in de vorm van een NEN 2991 onderzoek, kan uitsluitsel geven of gebouwgebruikers worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s.

Asbestinventarisatie verhuurders

Voor verhuurders van winkels, kantoren of bedrijfspanden is het belangrijk om vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dit met het oog op eventuele aansprakelijkheid tegenover de huurder en/of gebruikers.

Contact

Siav Asbestinventarisaties
Citroenvlinderstraat 4
3905 KK  Veenendaal

T 06-192 944 29
E info@siav.nl