Particulieren

Asbesthoudende materialen zelf verwijderen

Welke asbesthoudende materialen mag u als particulier zelf verwijderen? Er zijn werkzaamheden aan asbesthoudende materialen die u als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf mag uitvoeren. Het moet hierbij gaan om de eigen woning of om bijbehorende opstallen die niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Deze vrijstelling geldt maar één keer per perceel.

Werkzaamheden die hieronder vallen zijn:

  • in zijn geheel verwijderen van geschroefde, hecht gebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel
  • verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel
  • kleine objecten zoals een bloembak, geiser of cv-ketel van max 130 KW

Wel moet u een sloopmelding doen bij de gemeente waarin het pand staat. Zij bekijken of de werkzaamheden vallen onder de vrijstelling voor particulieren. Is dit het geval, dan krijgt u van de gemeente een “Mededeling onder Voorschrift’. Hierin staat dat u het asbest zelf mag verwijderen en aan welke voorwaarden er moet worden voldaan.

Wanneer mag u zelf geen asbest verwijderen?

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden die in de ‘Mededeling onder Voorschrift’ staan, dan mag u geen asbest zelf verwijderen. In zo’ geval is een asbestinventarisatie verplicht. Het asbest dient dan verwijderd te worden door een gecertificeerd SC-530 asbestverwijderingsbedrijf.

Voor advies kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Siav Asbestinventarisaties
Citroenvlinderstraat 4
3905 KK  Veenendaal

T 06-192 944 29
E info@siav.nl